Δίκαιο Σημάτων


Πληροφοριες για την κατοχυρωση εμπορικων σηματων

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς.

Το Εμπορικό σήμα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης και κατά συνέπεια αποτιμάται σε χρήμα. Για τον λόγο αυτόν συνδέεται άρρηκτα με την επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού όσο καλύτερη πορεία έχει μια επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει το σήμα της.

Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις στην Ελληνική Νομοθεσία και την πλήρη εναρμόνισή της με τα συστήματα του OHIM (Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα) και του WIPO (Διεθνές Εμπορικό Σήμα), η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος καθίσταται πλέον εύκολη υπόθεση.

Παρόλα αυτά, προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν σε περίπτωση σύγκρουσής του με άλλο, παρόμοιο σήμα στον Ευρωπαϊκό ή Διεθνή χώρο.

 

Μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μπορεί να κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα της στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Επίσης μπορεί να το κατοχυρώσει διεθνώς σε οποιαδήποτε από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Μαδρίτης.

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος έχει ισχύ 10 ετών -απαιτείται ανανέωση πριν παρέλθει η 10ετία-  και για το λόγο αυτό  έχει μεγάλη σημασία η συνεχής παρακολούθηση (monitoring) των σημάτων των ανταγωνιστών. Εαν κάποιος δεν ανανεώσει το σήμα του εμπροθέσμως το χάνει και καθίσταται ελεύθερο πρός κατοχύρωση από τον ανταγωνισμό.


 

 

 

Σημείωση

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση υπηρεσίες δικηγόρων, με τους οποίους θα πρέπει να έρθετε σε επαφή σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο νομικό ζήτημα.