Διεθνή Σήματα

 

 

Η αναγκαιότητα διευκόλυνσης του παγκόσμιου εμπορίου και της διακίνησης εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, ώθησαν τις χώρες στη σύναψη επιμέρους διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών.

Στην Ελλάδα το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης που αφορά στη διεθνή καταχώρηση σημάτων, τέθηκε σε εφαρμογή στις 10.08.2000 (Ν. 2783/2000).

Όταν κάνουμε λόγο για διεθνές σήμα, εννοούμε εκείνο το σήμα το οποίο αφορά σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο δικαιούχος έχει επιλέξει να αιτηθεί την προστασία του, όπως παραδείγματος χάριν είναι η Κίνα, η Αμερική, η Ρωσία, κ.α.

Αρμόδιος φορέας για την κατάθεση της αίτησης διεθνούς σήματος είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO World Intellectual Property Organisation), που εδρεύει στη Γενεύη της Ελβετίας.

 

Προϋποθέσεις