κατηγοριεσ σηματων Τα σήματα διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με την χώρα στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση και επομένως επιθυμεί να έχει το σήμα της ισχύ:

α) σε εθνικά, τα οποία κατοχυρώνονται και έχουν ισχύ εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

β) σε κοινοτικά, τα οποία καταχωρούνται για εμπορεύματα και υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

γ) σε διεθνή, για την κατοχύρωση σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Κίνα κ.α.

Περαιτέρω κατηγορίες σημάτων συναντούμε και βάσει άλλων κριτηρίων διάκρισης, όπως είναι η διάκριση σε ατομικό και συλλογικό σήμα με κριτήριο τον φορέα – δικαιούχο του σήματος, σήματα λεκτικά, έγχρωμα ή ασπρόμαυρα, σήματα φήμης, συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σήματα αλλοδαπό όταν ο δικαιούχος έχει την εγκατάστασή του εκτός Ελλάδος κ.α.

 

Προϋποθέσεις κατάθεσης Σήματος στην Ελλάδα (Εθνικό Σήμα)