κοινοτικα σηματαΣε αντίθεση με το εθνικό σήμα, το κοινοτικό σήμα παρέχει προστασία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης της οποίας ο κύκλος εργασιών εκτείνεται στην επικράτεια αρκετών εκ των χωρών - κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινοτικό σήμα είναι ενιαίο και από τη στιγμή της καταχώρισής του στο Κοινοτικό Μητρώο Σημάτων, ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημαντικό στην προκείμενη διαδικασία είναι ότι η καταχώριση γίνεται με την κατάθεση μιας και μόνον αίτησης, η οποία απευθύνεται σε μία και μόνον Αρχή, το Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) - Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), το οποίο εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας. Το σήμα με άλλα λόγια, προστατεύεται κατά τρόπο ενιαίο σε ολόκληρη την επικράτεια της Ε.Ε.

 

 

Προϋποθέσεις