προϋποθεσεισ καταθεσησ σηματοσ (εθνικο σημα)Προκειμένου να χαρακτηρισθεί ένα σημείο (δηλ. μια λέξη, ένα όνομα, ένα σχέδιο μια φράση κ.α.) ως σήμα διακριτικό μιας επιχείρησης και να κατατεθεί ως τέτοιο προς κατοχύρωση, θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά κάποιες προϋποθέσεις. Ο Νόμος απαριθμεί τις περιπτώσεις εκείνες των σημείων που δεν μπορούν να καταχωρηθούν ως σήμα. Έτσι για παράδειγμα, δεν καταχωρίζεται ως σήμα, σημείο το οποίο δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα ή σημείο που θα μπορούσε να παραπλανήσει το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Δεν θα μπορούσε επίσης να καταχωρηθεί ως σήμα, το σημείο εκείνο το οποίο ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία το σήμα έχει δηλωθεί, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα.

Προϋποθέσεις θέτει ο Νόμος και ως προς τη μορφή του σημείου που θα καταχωρηθεί ως σήμα, δηλαδή, τα χρώματά του, το σχήμα του κ.λ.π.

Καταθέτης μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δηλαδή εταιρία ή φυσικό πρόσωπο, δηλαδή έμπορος ή ιδιώτης.

Μεγάλη σημασία στην επιλογή του κατάλληλου σήματος για μια επιχείρηση, διαδραματίζει η πρακτική των συναλλαγών που έχει διαμορφωθεί με την πάροδο των ετών στην Ελληνική Επικράτεια. Για τον λόγο αυτό προτού προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην κατάθεση σήματος, σκόπιμο κρίνεται να προηγηθεί ενδελεχής έλεγχος στα μητρώα σημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάτοχος προγενέστερου σήματος να ανακόψει τη διαδικασία κατοχύρωσης του σήματος αυτού.

 

 

Διαδικασία Κατοχύρωσης Σήματος