Προϋποθέσεις

 

Ό, τι ισχύει για τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για την κατοχύρωση του εθνικού σήματος, βρίσκει αντίστοιχα εφαρμογή και εν προκειμένω εκτός και αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Βασικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο για την κατοχύρωση διεθνούς σήματος είναι:

i. Να είναι Έλληνας υπήκοος ή να κατοικεί στην Ελλάδα, ή να είναι εταιρεία με πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

ii. Να έχει καταθέσει ή καταχωρήσει το ίδιο σήμα στην Ελλάδα.

 

 

Διαδικασία Κατοχύρωσης Διεθνούς Σήματος